زبان


مکان: District No. 04, Kunduz, Afghanistan.
تاریخ: 31 OCT 2022
امتیازات عکس: NSDO Team. ©

شرح فعالیت:

به ‌تاریخ 31 اکتوبر  2022میلادی برنامه‌ی  آموزشی پنج روزه پیرامون رفاه خانواده برای ۱۷ تن از علمای کرام در شهر کندز تدویر گردید، این آموزش برای امامان مساجد تحت پوشش برنامه AWARE  یا (انکشاف تشبثات زراعتی با هدف توانمند سازی اقتصادی خانواده‌ها)  برگزار گردید. هدف کلی این آموزش (حقوق مردان و زنان از دیدگاه اسلام و همچنان آغاز تجارت های کوچک توسط خانواده ها  در اسلام) عنوان گردیده و قرار است بعد از ختم این برنامه،  امامان محترم مساجد موضوعات اساسی را در محلات شان برای ساکنین محل از طریق منابر مساجد ابلاغ نمایند. این برنامه با هدف توانمند سازی اقتصادی خانواده‌ها برای مدت‌چهار سال توسط‌ کمیسیون اتحادیه اروپا تمویل و توسط مؤسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین یا NSDO در سه‌بخش زنجیره ارزشی (زعفران، سبزیجات و مالداری) در ولایت کندز تطبیق می‌گردد. این آموزش روز دوشنبه مورخ ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۲۲ آغاز گردیده بود که به‌روز یک‌شنبه مورخ ۶ نوامبر سال جاری موفقانه به‌پایان رسید.

عکس های بیشتر:

درصد تکمیل فعالیت پروژه:

این فعالیت برنامه ریزی شده تکمیل شده است 40%
NSDO-Afghanistan

Signup with NSDO Monthly Newsletter

We don’t spam!